Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci prevádzkového úseku

Vyhlasuje výberové konanie v súlade s ustanoveniami § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

na obsadenie pracovnej pozície vedúci prevádzkového úseku

 

Náplň práce:

Riadenie bezproblémového chodu zverenej prevádzky zariadenia, drobné opravy, zabezpečenie nákupov pre zariadenie, zabezpečovanie autoprevádzky. Vykonávanie verejného obstarávania. Administratívne práce.

 

Dátum nástupu:

 • 5.2021

 

Kvalifikačné predpoklady:

(niektoré z uvedených)

 • úplne stredné odborné vzdelanie,
 • úplné stredné vzdelanie,
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Ďalšie vedomosti:

 • znalosť právnych noriem v oblasti verejného obstarávania,
 • znalosti z oblasti prevádzkovej hygieny (hygienicko - epidemiologický režim),
 • znalosť pracovného práva,
 • práca s PC – Word, Excel, PowerPoint,

 

 

Dĺžka spraxe:

 • 3 roky v danej alebo podobnej oblasti

 

Osobnostné predpoklady:

(zručnosti a schopnosti)

 • organizovanie a plánovanie práce,
 • vedenie pracovného kolektívu,
 • jednanie s ľuďmi,  (komunikačné zručnosti),
 • analyzovanie a riešenie problémov,
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, improvizačné schopnosti)
 • odolnosť voči stresu,
 • snaha stáleho vzdelávania,
 • samostatnosť,
 • asertivita,
 • spoľahlivosť,
 • kreativita,

 

Ponúkané výhody:

 • práca vo výbornom pracovnom kolektíve,
 • možnosť ďalšieho vzdelávania,
 • dlhodobá stabilná práca,
 • pohyblivá zložka mzdy (odmeny),
 • stravovanie v zariadení,
 • jubilejné odmeny,

 

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 7,30 hod. – 15,30 hod.

Práca na zmeny: nie

Soboty, nedele, sviatky: nie

 

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

830,50  € + osobný príplatok

 

 Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:

 • prihlášku do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis  vrátane kontaktných údajov (adresa predoručovanie písomností, e-mail, telefónne číslo)
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

 

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci prevádzkového úseku  najneskôr do 31.1.2021.

Poštou na adresu:  Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská Bystrica,

Osobne:  na vrátnicu zariadenia.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v životopise a to najneskôr  7 dní pred jeho začatím.

CSS – BYSTRIČAN v Považskej Bystrici si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, alebo zrušiť výberové konanie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK