Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS Bôrik Nitrianske Pravno ponúka pracovné miesto vedúci/a zdravotníckeho úseku

Požadované podmienky na odbornosť uchádzača:

  • vysokoškolské I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, špecializácia z komunitného ošetrovateľstva

 

Náplň práce:

  • Manažér/ka opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • komplexné zabezpečovanie činností na zdravotnom úseku , vedenie tímu, komunikačné zručnosti, empatia, asertivita, flexibilita, osobnostné a morálne predpoklady,
  • počítačové znalosti: Microsoft Word, Excel, Internet

 

Zoznam dokladov:

  • prihláška
  • profesijný životopis, prehľad o praxi,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o členstve v Komore sestier
  • fotokópie dokladov o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Termín podania prihlášky s požadovanými dokladmi:  do 13. apríla 2018  do  10.00 hod. na adresu CSS – Bôrik , Žltá 319/25, 972 13  Nitrianske Pravno, alebo osobne do kancelárie riaditeľa a obálku označiť „Výberové konanie“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa  24. apríla 2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK