Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: na dobu určitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Základná zložka mzdy (v hrubom): 519,50 € (Presná výška mzdy bude stanovená podľa platového stupňa, ktorý sa určí na základe započítanej odbornej praxe konkrétneho pracovníka podľa stupnice platových taríf podľa platových tried a platových stupňov).

Ponúkame stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom režime. Pozícia je vhodná aj pre absolventov. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
 • prehľad doterajšej praxe
 • termín možného nástupu do zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • žiadosti je možné zaslať poštou a mailom na dolu uvedené adresy

Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie: ukončené VŠ II. alebo III. stupeň
 • Zameranie, odbor: sociálna práca
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov (zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.)
 • schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii
 • organizačné schopnosti
 • zručnosti: interpersonálne, rozhodovacie, administratívne
 • osobnostné predpoklady: empatia, flexibilita voči individuálnym potrebám klientov, asertívne správanie, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži, kreativita
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Excel, Internet)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

Kontakt:

CSS – Jesienka Myjava,  Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava

PhDr. Hana Feriancová, tel.: 034/6212224, kl. 113, e-mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK