Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS Lipa prijme do pracovného pomeru ekonóma / ekonómku

Miesto práce: Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04  Kostolná – Záriečie č. 10

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Informácia o plate: Plat bude určený v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 700,00 € (brutto) + osobný príplatok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania, účtovanie a zostavovanie potrebných uzávierok, zostavovanie a sledovanie rozpočtu, styk so štátnou pokladnicou, bankové operácie, evidencia majetku, tvorba interných predpisov, zabezpečovanie verejného obstarávania

Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania

Požiadavky: bezúhonnosť, znalosť legislatívy v oblasti ekonomiky a financovania verejnej správy, prax minimálne 3 roky v uvedenej oblasti, výborná znalosť práce s výpočtovou technikou – Word, Excel, PowerPoint, vítaná znalosť – ISPIN, Proebiz, EKS, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť riešiť vzniknuté problémy a pracovať pod tlakom, ochota učiť sa nové veci, znalosť štátneho jazyka

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi zasielajte no hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: igor.sumaj@csslipa.sk alebo renata.papiernikova@csslipa.sk

Telefonický kontakt: 032/6499399, 0901 918 600 (Ing. Šumaj), 032/6499296, 0901 918 601 (Mgr. Papierniková)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK