Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS LIPA prijme do pracovného pomeru sociálneho pracovníka

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru sociálneho pracovníka.

Miesto práce: Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04  Kostolná – Záriečie č. 10

Termín nástupu: september 2019

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Informácia o plate: Plat bude určený v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vo výške 773,50 € (brutto) v závislosti od dĺžky praxe + osobné ohodnotenie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  Poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu prijímateľov sociálnej služby. Aktivizuje prijímateľov sociálnej služby podľa ich schopností a možností.

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Požiadavky: asertivita, cieľavedomosť, iniciatíva, predstavivosť

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi zasielajte no hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: darina.habanikova@csslipa.sk

Telefonický kontakt: 032/6499296,  0901 918 602

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK