Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS – Lipovec prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie
 • Termín nástupu:02.2023
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná ako zástup materskej dovolenky a následne rodičovskej dovolenky
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 930 €.

Ponúkame stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom režime. Pozícia je vhodná aj pre absolventov. Zamestnancovi ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať:

 • Motivačný list
 • Profesijný životopis
 • Doklad o vysokoškolskom vzdelaní (kópiu diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní)
 • Písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná
 • Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladov
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

 

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca
 • Bezúhonnosť: výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (pri nástupe)
 • Znalosť individuálneho plánovanie
 • Znalosť tvorby programov sociálnej rehabilitácie
 • Schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii
 • Organizačné schopnosti
 • Zručnosti: interpersonálne, rozhodovacie, administratívne
 • Osobnostné predpoklady: osobnostné predpoklady: empatia, flexibilita voči individuálnym potrebám klientov, asertívne správanie, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži, kreativita
 • Užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Excel, Internet)
 • Plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

 

Kontakt

CSS – LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie

Mgr. Renata Papierniková

mob.: 0901 918 590

 e-mail: renata.papiernikova@csshornesrnie.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK