Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Galéria M. A. B. v Trenčíne prijme na pracovnú pozíciu Ekonóm/ka

Pracovný pomer: zastupovanie počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky

Platové podmienky: od 818,50 Eur brutto + osobný príplatok

Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Termín nástupu: 01.06.2020

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (ekonomické zameranie)
 • minimálne 5 rokov praxe
 • ovládanie podvojného účtovníctva
 • znalosť s výpočtovou technikou – Word, Excel, Internet
 • vítaná znalosť – ISPIN, Proebiz –elektronická aukcia, Ekonomický kontraktačný systém (EKS),
 • znalosť legislatívy z oblasti ekonomiky a financovania verejnej správy,
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, ochota učiť sa nové veci

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
 • účtovanie a zostavovanie potrebných uzávierok,
 • zostavovanie a sledovanie rozpočtu,
 • tvorba interných predpisov a smerníc,
 • zabezpečovanie verejného obstarávania
 • práce na úseku personálnej politiky
 • kontrola čerpania dotácii, vypracovávanie finančných vyúčtovaní dotácií

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt, e - mailová adresa
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

 

Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Ekonóm/ka najneskôr do 10.05.2020 na adresu: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK