Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Bánovce n/B prijme učiteľa/učiteľku všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme do pracovného od 02.09.2017 učiteľa/učiteľku všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia.

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť , ovládanie štátneho jazyka, nadšenie pre vyučovanie predmetu chémia, záujem pracovať v tíme.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní  a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte  do 07.07.2017 na adresu:
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu: elena.kacvinska@gymbn.tsk.sk.

Bližšie informácie na tel. č.: 038/7602852, 038/7603160, 0901 918 461, 0901 918 462, 0901 918 463.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK