Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Bánovce n/B vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa chémie a biológie

Miesto výkonu  práce: Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú – zastupovanie počas trvania dlhodobej práceneschopnosti a materskej dovolenky

Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učiteľ: výchovno-vzdelávacia činnosť, priama vyučovacia povinnosť – vyučovanie predmetov podľa stanoveného rozvrhu hodín, ostatné činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou: hodnotenie a klasifikácia žiakov, príprava na vyučovanie, vykonávanie dozorov v škole a počas mimoškolských aktivít so žiakmi, účasť na poradách, rodičovských združeniach, plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z platných predpisov alebo pokynov nadriadených

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca školy: aprobácia minimálne pre jeden z predmetov chémia, biológia, splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, bezúhonnosť, základy práce s PC.

Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 915,00 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude stanovené v závislosti od dĺžky započítanej praxe a predložených dokladov.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis s prípadným prehľadom praxe, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa prílohy.

Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť

Tel.: 0904 594 237

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na poštovú adresu školy alebo e-mail: dusan.zajac@gymbn.tsk.sk.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK