Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa pre stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou chémia

Gymnázium Partizánske vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca, učiteľa pre stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou chémia.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • nadšenie pre predmet a jeho vyučovanie
  • bezúhonnosť
  • schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška do výberového konania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku a požadované doklady (nemusia byť úradne overené fotokópie)  do výberového konania je potrebné doručiť poštou na adresu: Gymnázium, Mgr. Vladimír Karásek, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske alebo osobne do  20. júna 2018 na sekretariát školy.  Obálku označiť v ľavom hornom rohu NEOTVÁRAŤ – pedagogický zamestnanec.

Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.

Na presný termín výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK