Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Partizánske vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto učiteľa nemeckého jazyka

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Gymnázium, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske

Termín nástupu: 01.09.2021

Pracovný pomer: na dobu určitú, do 31.8.2022

Rozsah úväzku: plný úväzok

Platové podmienky: Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • nadšenie pre predmet a jeho vyučovanie
  • bezúhonnosť
  • schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška do výberového konania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete na webovej stránke.

Prihlášku a požadované doklady (nemusia byť úradne overené fotokópie)  do výberového konania je potrebné doručiť poštou na adresu: Gymnázium, Mgr. František Štetiar, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske alebo osobne do 07.07.2021 do 12 hod. na sekretariát školy. Obálku označiť v ľavom hornom rohu NEOTVÁRAŤ – pedagogický zamestnanec.

Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.

Súčasťou výberového konania bude pohovor s uchádzačom.

Na presný termín výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK