Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hvezdáreň v Partizánskom prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto manažér pre odborno-výskumnú prácu

Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske

 

Náplň (druh) práce:

Kategória: manažér pre odborno-výskumnú prácu

Podkategória: tvorba programov astronomickej činnosti, vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské odborné vzdelanie – odbor fyzika, astronómia

Termín nástupu:

  • 02/2020

Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva - pracovný pomer na plný úväzok

Platové podmienky:

  • Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Zákona č.318/218 Z. z. ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklady o ukončenom štúdiu k nahliadnutiu (diplom, vysvedčenie), prehľad praxe, portfólio v oblasti predmetu činnosti. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu hvezdárne , prípadne priniesť osobne.

Iné požiadavky: odpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

Kontaktná osoba:

Riaditeľ: Vladimír Mešter

e-mail: mester@hvezdaren.sk  tel.: 038/7497108

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK