Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Považská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície ekonomický námestník riaditeľa

N e m o c n i c a  s  p o l i k l i n i k o u  P o v a ž s k á  B y s t r i c a

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z., v platnom znení,

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Ekonomický námestník riaditeľa

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
 • preukázaná prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií v dĺžke najmenej 7 rokov,
 • vítaná je prax a skúsenosti v oblasti vedenia ekonomickej agendy v zdravotníckom zariadení prípade príspevkových organizácii.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pracovnú pozíciu,
 3. ovládať legislatívu v oblasti ekonomiky a financií,
 4. byť samostatný, flexibilný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • prehľad doterajšej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list.

Základná mzda: 1 200,- eur

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Oddelenie personalistiky a miezd

Nemocničná 986

017 26 Považská Bystrica

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK ekonomický námestník riaditeľa“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 04. 06. 2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK