Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru farmaceutov

Kvalifikačné predpoklady:

 •  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia

 

Základná mzda:  od 1.267,- €, prípadne dohodou

Možnosť osobného príplatku.

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje uchádzača, adresa, telefonický kontakt, elektronický kontakt
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
 • prehľad doterajšej odbornej praxe
 • termín možného nástupu do zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

alebo e-mailom na adresu: praca@hospital-bojnice.sk

 

Kontakt: 046/5112-181 - MUDr. Milan Henčel, PhD., námestník pre LPS

             046/5112-113 - Ing. Silvia Dvorská, vedúca odboru RĽZ

NsP ponúka v rámci sociálneho programu peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK