Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov pre špecializačné odbory gynekológia a pôrodníctvo

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory:

 • cievna chirurgia
 • urgentná medicína
 • endokrinológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • reumatológia
 • klinická onkológia
 • hematológia a transfúziológia
 • geriatria
 • psychiatria
 • detská psychiatria
 • všeobecné lekárstvo
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • klinická mikrobiológia
 • infektológia
 • pracovné lekárstvo
 • rádiológia
 • gynekológia a pôrodníctvo

 

Základná mzda: od 1.193,- €

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody

Lekári  s praxou, prípadne so špecializáciou v danom odbore, budú uprednostnení.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s  profesijným životopisom a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona, zasielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

alebo na e-mailovú adresu: praca@hospital-bojnice.sk

Kontakt: 046/5112-101  -  námestník pre LPS MUDr. Milan Henčel, PhD.

              046/5112-114  -  odbor RĽZ p. Kiripolská

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody - podporu ďalšieho vzdelávania a peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK