Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent oddelenia personálnej práce a miezd

Pracovný pomer:  hlavný

Termín  nástupu:  dohodou

 

      Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie (ekonomické zameranie)
 • ovládanie spracovania miezd podľa platnej legislatívy
 • znalosť predpisov z oblasti personálnej a mzdovej
 • prax minimálne 2roky
 • znalosť MS Office
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť

    

Základná mzda: 850,- €

 

  V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
 • prehľad doterajšej odbornej praxe
 • termín možného nástupu do zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte do 28.2.2020 na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

alebo e-mailom na adresu: praca@hospital-bojnice.sk

Kontaktná osoba: 

Ing. Miroslava Lojšková, vedúca odboru RĽZ

Tel. kontakt :  046/5112-113, 138

E-mailová adresa:  miroslava.lojskova@hospital-bojnice.sk

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Jubilejné odmeny – životné a pracovné
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK