Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu verejného zdravotníka

Kvalifikačné predpoklady:

 •  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe alebo druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

 

Základná mzda: od 1102,01 € ( v závislosti od praxe ), plus osobné ohodnotenie.

 

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody

 

Pracovná náplň:

 • zabezpečuje hygienické a protiepidemiologické požiadavky potrebné na prevádzku pracovísk,
 • vytvára a aktualizuje dezinfekčný program, postupy upratovania, postupy sanitácie a dohľad ich dodržiavania,
 • monitoruje kontamináciu prostredia,
 • vyhodnocuje účinnosť sterilizačných a dezinfekčných postupov,
 • sleduje škodlivé faktory pracovného prostredia a predkladá návrh na ich objektivizáciu,
 • vykonáva dohľad nad pracovných prostredím z hľadiska zdravia zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie prác.

 

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt,
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia,
 • prehľad doterajšej odbornej praxe,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy za dohodnutých podmienok a to:

 • príspevok na stravovanie,
 • sociálna výpomoc,
 • odmeny darcom krvi,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevok na detskú rekreáciu,
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s  profesijným životopisom, s fotokópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zasielajte na poštovú adresu:

 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

 

alebo e-mailom na adresu: praca@hospital-bojnice.sk

 

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Dvorská, vedúci odboru RĽZ, tel. č.: 046/5112-105, e-mail: silvia.dvorska@hospitalbojnice.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK