Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu inštrumentárku v operačnej sále

Kvalifikačné predpoklady a zručnosti:

 • úplné stredné vzdelanie v odbore sestra alebo VŠ vzdelanie I. stupňa  alebo II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
 • špecializácia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále,
 • prax v odbore vítaná,
 • pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa,
 • aktívna znalosť práce s PC,
 • samostatnosť a zodpovednosť,
 • komunikatívnosť, flexibilita, empatia,
 • psychická odolnosť.

 

Základná mzda: absolventka 1 034,- € + príplatky, sestra špecialistka od 1 256,- € + príplatky

 Možnosť vyplatenia motivačného príspevku.

 

Dátum nástupu: Dohodou

 

Vyžaduje sa povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s  profesijným životopisom, s fotokópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zasielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

alebo na e-mailovú adresu: praca@hospital-bojnice.sk

Kontakt:

046/5112-147 - námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Katarína Svobodová, MPH

046/5112-105 - vedúca odboru RĽZ Ing. Silvia Dvorská

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody - podporu ďalšieho vzdelávania a peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Jubilejné odmeny – životné a pracovné
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK