Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu upratovačka

Požadovaná kvalifikácia:   

 •  minimálne ukončené základné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • pracovitosť, spoľahlivosť,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci,
 • zmysel pre poriadok.

                                            

Základná zložka mzdy: od 646 € (v závislosti od započítanej praxe)

 

Termín nástupu: dohodou

 

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt,
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia,
 • prehľad doterajšej odbornej praxe,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy za dohodnutých podmienok a to:

 • príspevok na stravovanie,
 • sociálna výpomoc,
 • odmeny darcom krvi,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevok na detskú rekreáciu,
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru posielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

 

alebo e-mailom na adresu: praca@hospital-bojnice.sk

 

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Drozd, vedúci technicko-prevádzkového odboru

Tel. č.: 046/5112-131, mobil: 0907 708 519

e-mail: martin.drozd@hospital-bojnice.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK