Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OA Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Požiadavky: Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Mzda: Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica alebo na e-mail sekretariat@oapb.sk do 31. mája 2019.

V prípade záujmu nás, prosím Vás, kontaktujte emailom na peter.bologa@oapb.sk alebo telefonicky na t. č. 042/4323842 alebo 0917430984 (Ing. Peter Bologa, riaditeľ školy).

Obchodná akadémie Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru upratovačku s predpokladaným nástupom od 1.7.2019.

Požiadavky: Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Mzda: Nepedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a vnútorných predpisov Obchodnej akadémie Považská Bystrica.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44  Považská Bystrica alebo na e-mail sekretariat@oapb.sk.

 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte emailom na peter.bologa@oapb.sk alebo telefonicky na t. č. 042/4323842 alebo 0917430984 (Ing. Peter Bologa, riaditeľ školy).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK