Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obchodná akadémia Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka

Miesto výkonu práce

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza

 

Náplň (druh) práce

kategória: učiteľ

podkategória: učiteľ strednej školy - vyučovanie predmetu anglický jazyk

 

Termín nástupu

1.2.2023

 

Druh pracovného pomeru

pracovná zmluva na dobu určitú do 31. 8. 2023

rozsah úväzku 100 %

 

Kvalifikačné predpoklady

splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch

 

Požadovaný stupeň vzdelania

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – učiteľstvo anglického jazyka

 

Ďalšie požiadavky

bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť

 

Platové podmienky

plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe

 

Požadované doklady

žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na adresu

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza

alebo elektronicky na adresu

info@oapd.tsk.sk

 

Telefonický kontakt

046/543 81 18, sekretariát

0907 758 025, Mgr. Ivan Kadlečík - riaditeľ školy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK