Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obchodná akadémia Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných ekonomických predmetov

Miesto výkonu práce:

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza

 

Náplň (druh) práce:            

kategória: učiteľ

podkategória: učiteľ strednej školy

vyučovanie predmetu účtovníctvo a iných odborných vyučovacích predmetov ekonomického zamerania

 

Termín nástupu:      

1.12.2021

 

Druh pracovného pomeru:            

na dobu určitú do 31. 8. 2022

rozsah úväzku 100 %

 

Kvalifikačné predpoklady:

splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch

 

Požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

 

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť

 

Platové podmienky: plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe

 

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na adresu Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza alebo elektronicky na adresu info@oapd.tsk.sk.

 

Telefonický kontakt:

046/5438118, sekretariát

0907 758 025, Mgr. Ivan Kadlečík, riaditeľ školy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK