Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Riaditeľ NsP Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie primára interného oddelenia

Podmienky prijatia:

  • špecializácia v odbore.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
  • profesijný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu)
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • doklady o požadovanom vzdelaní 
  • doklad o zápise do registra lekárov vedeného SLK.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:
zašlite do 15. novembra 2017 s označením na obálke

„VK primár interného oddelenia - neotvárať“

na adresu:
Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke;

pri osobnom doručení je rozhodujúci dátum prijatia.

 

Ponúkame:

  • nadštandardné platové podmienky
  • perspektívne byt k dispozícii.

 

Info: MUDr. Henrich Gašparík, PhD; riaditeľ

č. t.: 034/6979 243, e-mail: jana.rybarova@nspmyjava.sk

http://www.nspmyjava.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK