Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka ekonomických predmetov

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka ekonomických predmetov s nástupom od 1. septembra 2022.

Miesto výkonu práce:

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

 

Požadované vzdelanie: ukončené  vysokoškolské  vzdelanie  II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických a  odborných zamestnancoch a  Vyhláškou  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

 

 Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (osvedčenia, diplom),
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Nástupný plat je stanovený v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, vo výške minimálne 942,50 € v závislosti od vyučovacej povinnosti, platovej triedy a odpracovaných rokov.

 

Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru. Uchádzači  o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu: sekretariat@prvasosnmnv.skalebo poštou na adresu:

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

Ďalšie informácie na tel. čísle 032/ 771 07 08.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK