Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a literatúry

Miesto výkonu práce:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Termín nástupu: 1.9.2021

Rozsah úväzku: 100 %

Kvalifikačné predpoklady:

splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch

Požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou učiteľ anglického jazyka.

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe.

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o  prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: info@kalina.sk

Telefonický kontakt: 046/5422110 sekretariát školy; 0908287057 Mgr. Mária Rozenbergová

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK