Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Prievidza prijme na zastupovanie učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácií chémia - fyzika

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza prijme s nástupom od 01.02.2017 na zastupovanie  dlhodobej práceneschopnosti učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácií chémia - fyzika  od  01.02.2017 s predpokladom do konca školského roku.

 

Podmienky prijatia:

Bezúhonnosť – predloženie výpisu z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Zdravotná spôsobilosť – fyzicky a duševne spôsobilý pre prácu pedagogického zamestnanca – učiteľa.

Kvalifikačné predpoklady – VŠ vzdelanie II. Stupňa,  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácií chémia – fyzika pre stredné školy.

Pedagogická prax – nie je podmienkou.

Úväzok:  72,73% t.j. 27,273 hod. týždenne z toho 16 hodín týždenne priama vyučovacia povinnosť  (vyučovanie prebieha podľa párnych a nepárnych týždňoch) .

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK