Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Prievidza príjme učiteľa odborných ekonomických predmetov

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 Prievidza prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.8.2017 učiteľa odborných ekonomických predmetov.

Doklady pre prijatie:

Bezúhonnosť – predloženie výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Zdravotná spôsobilosť – telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

Ovládanie štátneho jazyka – pedagogický zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa – ekonomický smer + DPŠ

Pedagogická prax – minimálne 1 rok

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK