Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície školský psychológ

Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1 mája 1264,

020 01 Púchov

Termín nástupu: november 2020

Pracovný pomer: na dobu určitú,  do 31. 8. 2022

Rozsah úväzku: polovičný  úväzok

Náplň práce: práca so žiakmi s problémami v správaní, ťažkosťami v učení, psychologické poradenstvo pre žiakov, učiteľov a rodičov

Platové náležitosti: Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe ( min. 488,00 €)

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.10. 2020

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa ( študijný program psychológia alebo učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom a absolvovanie špecializačného vzdelávania školskej psychológie na VŠ)

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Motivačný list
  • Doklad o vzdelaní (kópia)
  • Súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Doklady doručiť do 30.9. 2020 na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1 mája 1264, 020 01 Púchov

Kontaktná osoba

Mgr. Iveta Mináriková

Tel.: +421 42 4631 360

e-mail: iveta.minarikova@sosospu.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK