Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku s aprobáciou matematika/informatika

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín prijme do pracovného pomeru:

  • učiteľa/ku s aprobáciou matematika/informatika

   

s nástupom od 1. septembra 2022.

 

Miesto výkonu práce:

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

 

Požadované vzdelanie: ukončené  vysokoškolské  vzdelanie  II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických a odborných zamestnancoch a  Vyhláškou  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (osvedčenia, diplom),
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Nástupný plat je stanovený v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

 

Uchádzači  o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu: info@sosostn.sk alebo poštou na adresu: SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Ďalšie informácie na tel. čísle 032/ 65 097 11

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK