Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy pre odbor stolár

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a vyučenie v odbore stolár, príp. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore, doplnkové pedagogické štúdium a prax sú vítané.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe; základná hrubá mzda minimálne 950,00 Eur + zvýšenie platovej tarify, ktoré je závislé od dĺžky započítanej praxe + rôzne príplatky.

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný úväzok, na dobu určitú s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2023

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Telefonický kontakt: 042/4323766, Mgr. Jana Janíčková. 0903536156 - Ing. Peter Pavlík

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK