Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných predmetov strojárskych

Kvalifikačné predpoklady: úplné vysokoškolské vzdelanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore strojárstvo so zameraním na cestnú a mestskú dopravu výhodou, doplnkové pedagogické štúdium a pedagogická prax sú vítané.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe; základná hrubá mzda minimálne 1162,00 Eur + zvýšenie platovej tarify, ktoré je závislé od dĺžky započítanej praxe + rôzne príplatky.

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný úväzok, na dobu určitú s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2023

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Telefonický kontakt: 042/4322664 - Ing. Pavol Kňazík, 042/4323766 - Mgr. Jana Janíčková

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK