Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru vedúcu/vedúceho úseku technicko-ekonomických činností

Stredná odborná škola, Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica

 

Kategória: vedúca/vedúci úseku technicko-ekonomických činností

 

Náplň (druh) práce:

  • zabezpečuje a riadi prevádzku školy po ekonomickej stránke (spracovanie návrhu rozpočtu a jeho úpravy, sledovanie čerpania rozpočtu, spracovanie metodiky účtovania, spracováva vnútorné smernice organizácie za riadenú oblasť, vypracováva rozbory hospodárenia za sledované obdobie, zabezpečuje finančné vysporiadanie so  štátnym rozpočtom, zúčtovanie projektov, zabezpečuje správu a údržbu majetku, vykonáva kontrolnú činnosť v rámci úseku a organizácie, dohliada na dodržiavanie platných právnych noriem)

Kvalifikačné predpoklady:

  • stupeň vysokoškolského vzdelania, ekonomické zameranie vítané
  • požadovaná prax – minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou

 

Iné požiadavky: 

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace), zdravotná spôsobilosť, riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
  • počítačová gramotnosť na užívateľskej úrovni (MS Office - Word, Excel, Internet)

 

Termín nástupu:

  • 02.2021

 

Platové podmienky:

  • platové zaradenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, brutto 1100,- € (+ osobný príplatok a príplatok za riadenie)

 

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe  a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Jana Janíčková, personalista a mzdový referent

e-mail: sospb@sospb.sk, telefón 042/4323766

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK