Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Prievidza hľadá majstrov odbornej výchovy

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01  Prievidza prijme s nástupom od 1.9.2016:

  1. majstra odbornej výchovy v odbore obrábač kovov
  2. majstra odbornej výchovy v odbore autoopravár - mechanik

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom učebnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom učebnom odbore (doplňujúce pedagogické štúdium výhodou).

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť  + profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s ostatnými dokladmi posielajte na horeuvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: ivana.bugarova@sospd.sk

Telefonický kontakt: 046/5422968 p. Bugárová - personálna pracovníčka a účtovníčka

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK