Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Prievidza hľadu učiteľa/ku anglického jazyka

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01  Prievidza prijme s nástupom od 1.9.2016 učiteľa/ku anglického jazyka na zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa - aprobácia anglický jazyk.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť  + profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s ostatnými dokladmi posielajte na horeuvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: ivana.bugarova@sospd.sk

Telefonický kontakt: 046/5422968 p. Bugárová - personálna pracovníčka a účtovníčka

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK