Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto majstra odbornej výchovy elektrotechnického zamerania

Miesto výkonu práce:

  • Stredná odborná škola T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza

Kategória:

Kategória: majster odbornej výchovy bez podkategórie

Kvalifikačné požiadavky:

Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.

- min. úplné stredné odborné vzdelanie a výučný list v elektrotechnických odboroch +  platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike min. §22

-  DPŠ výhodou ( nutnosť doplnenia pedagogickej spôsobilosti podľa zákona č.138/2019Z.z.)

- odbornosť v pneumatike, hydraulike, robotike

- príp. vysokoškolské vzdelanie v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore

- bezúhonnosť

- zdravotná a duševná spôsobilosť

Náplň (druh) práce

Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Vedie odborný výcvik alebo odbornú prax a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku alebo odbornej praxe.

Termín nástupu:

  • 01/09/2021

Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva
  • 100%

Platové podmienky:

  • Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklady o ukončenom štúdiu, prehľad praxe, čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na adresu školy, prípadne osobne na sekretariát školy.

Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

Kontaktné údaje: Požadované doklady posielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov do 31.07.2021 na adresu:

Stredná odborná škola T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza

alebo na e-mail: info@sospd.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom!

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK