Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa matematiky

Miesto výkonu práce:

  • Stredná odborná škola T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza

 

Náplň (druh) práce:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ strednej školy

 

Kvalifikačné požiadavky:

Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.

- VŠ II. stupňa,  DPŠ výhodou

- bezúhonnosť

- zdravotná a duševná spôsobilosť

Kategória:

Vyučovanie  predmetu matematika

Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov

 

Termín nástupu:

  • 01/09/2021

 

Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva
  • 100%

 

Platové podmienky:

  • Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie), prehľad praxe, portfólio v oblasti predmetu aprobácie, čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na adresu školy, prípadne osobne na sekretariát školy.

 

Iné požiadavky:

odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

Kontaktné údaje:

Požadované doklady posielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov do 21.07.2021 na adresu:

Stredná odborná škola T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza

alebo na e-mail: info@sospd.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom!

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK