Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných predmetov zameraných na rastlinnú výrobu

Miesto výkonu práce:

  • Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské

 

Náplň (druh) práce:

 Kategória: učiteľ

 Podkategória: učiteľ strednej školy

 

Kvalifikačné požiadavky:

- VŠ II. stupňa poľnohospodárskeho zamerania (VŠP Nitra, alebo SPU Nitra),  zamerané na

   rastlinnú výrobu

- DPŠ výhodou

- bezúhonnosť

- zdravotná a duševná spôsobilosť

Náplň (druh) práce

-Vyučovanie  predmetu: zeleninárstvo, pestovanie rastlín, ovocinárstvo, sadovníctvo, rastlinná

  výroba, základy záhradníckej výroby

 

-Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov

 

Termín nástupu:

  • 01/09/2021

 

Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva

 

Platové podmienky:

  • Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci.

 

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu k nahliadnutiu (diplom, vysvedčenie), prehľad praxe, portfólio v oblasti predmetu aprobácie, čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na adresu školy, prípadne osobne na sekretariát školy.

 

Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

 

Kontaktné údaje: Požadované doklady posielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na adresu:

 

Stredná odborná škola Pruské

Pruské 294

01852 Pruské

Tel.č. 042/4492532

alebo na e-mail: info@sospruske.sk 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK