Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu špeciálny pedagóg

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Podieľanie sa na vypracovávaní individuálnych plánov vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní.
  • Poskytovanie individuálnych špeciálno-pedagogických, terapeutických alužieb
  • Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa.
  • Poskytovanie konzultácií, odborných poradenských služieb a metodickej pomoci pedagógom.
  • Sprostredkovávanie informácií a styk s poradenskými zariadeniami.
  • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVV a Š SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca školy: splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, bezúhonnosť, základy práce s PC.

Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 915 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude stanovené v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis s prípadným prehľadom praxe, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktná osoba: Ing. Eliška Lexmannová, zástupca riaditeľky školy pre odborný výcvik

Tel.: 0911 118 778

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na poštovú adresu školy alebo e-mail: eliskalexmann@gmail.com najneskôr 15.08.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. odoslania e-mailu).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK