Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠOS Trenčín prijme do pracovného pomeru na pozíciu sociálneho pedagóga

Miesto výkonu práce: S0Š obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú, do 31.8.2021

Termín nástupu: k 1.9.2020

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Náplň práce: napĺňanie individuálnych edukačných potrieb žiakov s ťažkosťami v učení, problémami v správaní a prevencia sociálno-patologických javov.

Platové náležitosti: v zmysle ustanovení platnej legislatívy, podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Doklady doručiť do 26.8.2020 osobne, e-mailom alebo poštou na adresu školy.

Kontakt: e-mail školy: info@sosostn.sk, telefón +421 32 65 097 11

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK