Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov (predovšetkých zameranie na počítačové siete).

Miesto výkonu práce:

  • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov

Náplň (druh) práce:

 

Kategória: učiteľ

 

Podkategória: učiteľ strednej školy

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, aprobácia - učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov (predovšetkých zameranie na počítačové siete)

 

Termín nástupu:

  • 09/2020

Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva

Platové podmienky:

  • Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu k nahliadnutiu (diplom, vysvedčenie), prehľad praxe, portfólio v oblasti predmetu aprobácie. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy, prípadne priniesť osobne.

 

Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lenka Jancíková, poverená riadením školy

e-mail: info@sospuchov.sk, telefón 042/426 19 74

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK