Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pedagogický asistent

Rozsah úväzku: 100 %.

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

pedagogický asistent

 

Požadované vzdelanie: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.

 

Prihlásiť sa môže uchádzač, ktorý získal úplné stredné vzdelanie:

  • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
  • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
  • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (osvedčenia, diplom),
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Nástupný plat je stanovený

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, vo výške minimálne 942,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

 

Uchádzači  o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu: andrej.duga@spsmy.tsk.sk, alebo poštou na adresu:

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.

 

Informácie môže uchádzač získať i na telefónnych číslach: 034 621 2348, 0918 591 672

Kontaktovať sa budú iba vybraní uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK