Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Myjava prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry s nástupom od 1. 9. 2022.

Rozsah úväzku 100%.

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované vzdelanie: ukončené  vysokoškolské  vzdelanie  II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických a  odborných zamestnancoch v platnom znení a  Vyhláškou  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (osvedčenia, diplom),
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Nástupný plat je stanovený

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, vo výške minimálne 942,50 € v závislosti od vyučovacej povinnosti, platovej triedy a odpracovaných rokov.

 

Uchádzači  o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu: andrej.duga@spsmy.tsk.sk, alebo poštou na adresu:

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01  Myjava.

 

Informácie môže uchádzač získať i na telefónnych číslach: 034 621 2348, 0918 591 672.

 

Kontaktovať sa budú iba vybraní uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK