Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Považská Bystrica informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka informatiky

Stredná priemyselná škola, Slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka  informatiky s nástupom v septembri prípadne októbri 2020.

Kategória a podkategória pedagogickách zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom :

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (osvedčenia, diplom)
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

  • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu riaditel@spspb.edu.sk,  alebo poštou na adresu:

Stredná priemyselná škola

ulica Slovenských partizánov 1132/52

017 01 Považská Bystrica

Informácie môže uchádzač získať i na telefónnych číslach 042 / 432 7121, 0908 729948

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK