Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto školský digitálny koordinátor

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovného pomeru školského digitálneho koordinátora.

 

Veľkosť úväzku: 50% (v budúcnosti je možné doplniť ho do 100% vyučovacou povinnosťou alebo vykonávaním práce technika - správcu školskej siete)

Termín nástupu: 1.10.2021

Pracovný pomer: na dobu určitú – do 31.8.2022 (predpoklad predĺženia na dobu neurčitú)

Platové podmienky: v zmysle výzvy projektu MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/),

Požadovaná kvalifikácia (podľa podmienok projektu):

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a jeden rok pedagogickej praxe v kategórii učiteľ

Očakávania od zamestnanca:

 • znalosť práce s PC,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť, flexibilita
 • ochota spolupracovať na projektoch školy,
 • komunikatívnosť.

Pracovná náplň:

 1. poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 2. poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
 3. vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 4. zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 5. pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 6. poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 7. administrácia online testovaní,
 8. zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – kópie nemusia byť overené),
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedag. a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie), resp. podľa § 3 ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 27.9.2021

Adresa: SZŠ Vinohradnícka 8A, Prievidza

e-mail: info@szspd.sk (uviesť predmet: ŠDK)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK