Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ(ka) odborných ošetrovateľských predmetov

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovného pomeru učiteľov odborných predmetov.

Veľkosť úväzku: 100% (v prípade záujmu zo strany zamestnanca môže byť úväzok aj nižší)

Termín nástupu: 1.9.2022

Pracovný pomer: na zastupovanie počas dlhodobej PN

Platové podmienky: v zmysle nariadenia vlády 338/2019 Z.z.,

 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.):

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo všeobecné lekárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) a minimálne 2 roky odbornej praxe.

 

Očakávania od zamestnanca:

 • znalosť práce s PC,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • ochota spolupracovať na projektoch školy,
 • komunikatívnosť.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – kópie nemusia byť neoverené),
 • čestné prehlásenie potvrdzujúce požadovanú odbornú prax s uvedením pracoviska,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie),
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),
 • ovládanie štátneho jazyka ( v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: priebežne

Adresa: SZŠ Vinohradnícka 8A, Prievidza

e-mail: info@szspd.sk (uviesť predmet: učiteľ odborných predmetov)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK