Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľov odborných predmetov

Veľkosť úväzku: 100% ( v prípade záujmu zo strany zamestnanca môže byť úväzok aj nižší)

Termín nástupu: 1.9.2021

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Platové podmienky: v zmysle nariadenia vlády 338/2019 Z.z.,

 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.):

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo všeobecné lekárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) a minimálne 2 roky odbornej

 

Očakávania od zamestnanca:

 • znalosť práce s PC,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • ochota spolupracovať na projektoch školy,
 • komunikatívnosť.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – kópie nemusia byť neoverené),
 • čestné prehlásenie potvrdzujúce požadovanú odbornú prax s uvedením pracoviska,
 • bezúhonnosť podľa 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie),
 • zdravotná spôsobilosť podľa 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),
 • ovládanie štátneho jazyka ( v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

 

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 20.08.2021

Adresa: SZŠ Vinohradnícka 8A, Prievidza

e-mail: info@szspd.sk (uviesť predmet: učiteľ odborných predmetov)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK