Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TN múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia správy hradu Trenčianskeho múzea

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť práce s výpočtovou technikou
 • samostatnosť
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • prax v oblasti manažovania a organizovania ľudí min. 2 roky
 • pamäť, pozornosť, presnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť
 • výborné komunikačné zručnosti a príjemné profesionálne vystupovanie
 • znalosť anglického jazyka výhodou

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • motivačný list
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania (kópie)
 • čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Charakteristika činnosti:

 • vybavovanie a organizovanie administratívnej agendy
 • vybavovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov
 • komunikácia s dodávateľmi, návštevníkmi a externým prostredím
 • spracovanie elektronickej dochádzky zamestnancov odd. hradu
 • participovanie na zabezpečovaní kultúrnych podujatí
 • vypracovávanie cenových ponúk na základe požiadaviek zákazníkov
 • kooperácia s odd. správy budov
 • organizačná práca v oblasti kultúry, obchodu a marketingu
 • zodpovednosť za zorganizovanie podujatí, akcií
 • zmluvná agenda (dojednávanie zmluvných podmienok, uzatváranie zmlúv)
 • vyhlasovanie priamych nájmov, obchodných verejných súťaží
 • obstarávanie materiálov a služieb (cenové prieskumy, objednávky)
 • účasť na obchodných rokovaniach
 • organizačné zabezpečenie komerčných akcií a vypracovanie zmlúv o jednorazových prenájmoch
 • plánovanie, kontrolovanie a vyhodnocovanie činností oddelenia
 • zvyšovanie návštevníckeho komfortu
 • zlepšovanie návštevníckej prevádzky, navrhovanie opatrení na jej zefektívnenie

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

 • min. 688,50 € (v závislosti od odbornej praxe) + ďalšie zložky mzdy

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1100,- eur.

 

Benefity zamestnávateľa:

 • stravné lístky
 • flexibilná pracovná doba
 • práca v zaujímavom prostredí hradu

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené  fotokópie) na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 31. júla 2020.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne tak, aby ponuka bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 31. júla 2020.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením, VEDÚCI/A ODDELENIA SPRÁVY HRADU“.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčianske múzeum v Trenčíne písomne.   Predpokladaný termín nástupu je  august 2020.

Výberové konanie vyhlasuje Trenčianske múzeum v Trenčíne prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.muzeumtn.sk uverejnené dňa 7.7.2020.

 

Len vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK