Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľné pracovné miesta v SOŠ Prievidza

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01  Prievidza prijme s nástupom od 1.9.2015:

1. majstra odbornej výchovy v odbore obrábač kovov

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie I. stupňa pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom učebnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom učebnom odbore (doplňujúce pedagogické štúdium výhodou).

2. učiteľa anglického jazyka

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelania II. stupňa - aprobácia anglický jazyk

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť + profesiný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania s ostatnýmu dokladmi posielajte na horeuvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: stavpd@stavpd.sk

Telefonický kontakt: 046/5424003 p. Bugárová - personálna pracovníčka a účtovníčka.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK