Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK Trenčín - Kontrola a základná údržba objektov - pracovisko Bánovce n/B, Prievidza, Pravenec

Trenčiansky  samosprávny  kraj hľadá pracovníkov v Prievidzi, v Pravenci a v Bánovciach nad Bebravou na vykonávanie prác formou dohody o pracovnej činnosti (max 10 hodín týždenne):

- prehliadka technického stavu objektu - minimálne 2 x   týždenne,

- zabezpečenie  funkčnosti prevádzky elektrických  rozvodov  v objekte (žiarovky, poistky),

- v prípade zistenej poruchy jej nahlásenie a vykonanie základných údržbárskych prác,

- nahlásenie prípadného vlámania a zastupovanie  v konaní pred orgánmi činnými v trestnom   konaní,

- súčinnosť pri odčítaní a výmene  meradiel energií,

- základná zimná údržba objektov a chodníkov.

Požadovaná odborná spôsobilosť:

  • odborná spôsobilosť na obsluhu nízkotlakového teplovodnej plynovej kotolne - nutná
  • odborná spôsobilosť na elektrické zariadenia § 22 vyhl. 508/2009 Z. z. - výhodná

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.10.2017. Telefonicky, mailom, e-mail: iveta.dianova@tsk.sk, tel. 032/65 55 204.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK