Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér informačného centra Europe Direct Trenčín

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, prispôsobivý, mať príjemné vystupovanie,         

d/ mať schopnosť riadiť projekty,

e/ ovládať anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk na úrovni min. B2,

f/ mať vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa – európske štúdia výhodou,

g/ mať primerané vedomosti o európskych politikách a skúsenosti v komunikačnej oblasti.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad o jazykovej spôsobilosti na úroveň min B2,

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor regionálneho rozvoja

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK EUROPE DIRECT.

 

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je 18.03.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je 1. apríl 2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK